Naše služby

Daňová evidence

 • zpracování příjmů a výdajů
 • vedení deníku daňové evidence
 • evidence závazků a pohledávek, odsouhlasení, upomínky
 • evidence dlouhodobého majetku, zařazení, vyřazení, odpisy
 • kontrola náležitostí daňových dokladů
 • záznamní povinnost k DPH, přiznání k DPH
 • přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 • přehledy pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
 • přiznání k ostatním daním
 • kontrola minulých období

Účetnictví

 • zpracování účetních položek dle platných předpisů
 • vedení účetních knih
 • měsíční a roční účetní závěrky, inventarizace účtů
 • průběžné sledování závazků a pohledávek, odsouhlasení, upomínky
 • evidence majetku, zařazení, vyřazení, odpisy
 • přiznání k daním z příjmů fyzických nebo právnických osob, výkazy, přílohy
 • zpracování výroční zprávy a zprávy o vztazích
 • přiznání k DPH, záznamní povinnost, souhrnné hlášení, výpis z evidence pro daňové účely
 • vyhotovení statistických výkazů a výkazů pro banky, apod.
 • Kontrola účetnictví minulých období

Daně

 • daň z příjmů fyzických osob, přehledy
 • daň z příjmů právnických osob, přílohy
 • daň silniční
 • daň z přidané hodnoty, evidence
 • průběžné daňové poradenství
 • pravidelný daňový dohled
 • odložení termínu podání přiznání
 • elektronická komunikace s úřady

Mzdy a personalistika

 • zpracování pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti, o provedení práce
 • přihlašování a odhlašování zaměstnanců na SSZ a ZP
 • měsíční zpracování mezd, přehledy pro SSZ a ZP, příkazy k úhradě odvodů
 • roční zúčtování daní z příjmů ze závislé činnosti, vyhotovení mzdových a evidenčních listů
 • vyúčtování záloh na DPFO, vyúčtování daně vybírané srážkou
 • elektronická komunikace s úřady